Wat is Sacrale dans?

 
 

                 

  

                          
                              Bij Sacrale Dans staat contact met jezelf en anderen centraal.
                             Het is geen doel op zich -
                't is een middel om met onszelf in harmonie te komen.
    Samen in beweging zijn is veel belangrijker dan technisch perfect dansen.                 
                   Door te dansen wordt iets aangeraakt, het unieke van iedere mens: je bron, je wezen, je eigen cirkel.
          Je kunt je bewust worden van je unieke standpunt in de ruimte,
              voordat je verder gaat naar het volgende moment.


        

 

Ode aan de dans

Als ik dans, voel ik weer wie ik ben.
Als ik dans
kom ik daar waar géén woorden zijn.
Als ik dans, ben ik scheppend.
Voor elke schepping is er stilte.
Als ik dans voel ik de stilte in mij bewegen.
Als ik dans voel ik hoe de hemel de aarde bemint.

C. Lorenz


              

 

Zwervers zijn we
zoekers naar troost
verlangen naar eeuwigheid
naar helende schoonheid
in elk moment

…….
en weten dat onze eeuwigheid
steeds dezelfde vraag oproept
Wie? Waarom? Waartoe?
Hymne van liefde en leven

Lieve Gelders